orlenoil_cb_50Viskositetsgrad: VG 32

Egenskaper
Denna formningsolja erhålls från en mycket raffinerad mineralolja med tillsatser för att tillhandahålla dispergerings- och rengörande effekter.

Tillämpning
Oljan används i varma glasformningsprocesser.

Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 31,2
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 5,3
Flash point 0C 220
Carbon residue % (m/m) below 0,01
Ash content % (m/m) 0,003
Flow temperature 0C – 22