ORLEN Oil är oljedistributören med ett brett utbud av kompressoroljor. I Sverige distribueras oljorna av PROMAX.

Kylande kompressoroljor

Oljor för luft- och gaskompressorer