I 1a Petrygo QEgenskaper
Den populära Petrygo-kylvätskan har tillverkats sedan 1989. Kylvätskan är anpassad för användning i skandinaviskt klimat, och har en fryspunkt på -35°C.

Petrygo Q är baserat på etylenglykol och avjoniserat vatten, och innehåller förbättringstillsatser som innefattar organiska korrosionsinhibitorer, stabilisatorer, antiskummedel, samt färg- och denatoniumbensoat. Petrygo Q ger ett effektiv och långvarigt skydd av motorkomponenter. Kylvätskan är helt fri från farliga ämnen, som nitriter, fosfater, aminer och borater.

Tillämpning
Produkten är lämplig för alla typer av bilmotorer, både nya typer och äldre. Petrygo Q kan lagras under 3 år från tillverkningsdatum. Dess livslängd i ett kylsystem är minst 3 år eller 100.000 kilometer.

Standarder & godkännanden
Överensstämmer med:
Polish PN-C 40007:2000
American ASTM D 3306-03

Parameter Required by standard Typical values
Colour голубой
Density at 20°C [g/ml] 1,068 – 1,080 1,071
Ash content [% m/m] < 2,5 0,45
Boiling point [°C] > 107,5 108,0
pH 7.5 to 11 10,0
Alkali reserve [ml 0.1 N HCI] > 3,0 6,0
Crystallization point ​<-35 ​-36
Foamability
Foam volume [ml] ​<150 ​50
​Decay rate [s] ​<5 ​2
Corrosion test acc. to PN-93/C-40008/07, plate weight change [mg/plate] ​Below:​
Copper ​10 ​<3
Binder ​30 ​<3
Brass ​10 ​<3
Steel ​10 ​<3
Cast iron ​10 ​<3
Aluminium ​30 ​<3
Corrosion test of cast aluminium alloys acc. to PN-93/C-40008/08, plate weight change [mg/cm²] ​Below 1.0 ​<0,2
Corrosion test acc. to PN-93/C-40008/09, plate weight change [mg/plate] ​Up to:
Copper ​20 ​<3
Binder ​60 ​<3
Brass ​20 ​<3
Steel ​120 ​<3
​Cast iron ​20 ​<3
Aluminium ​60 ​<3
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.