orlenoil_cb_50Egenskaper
ORLEN OIL FORMAL 3 erhålls från en paraffinolja med mycket låg svavelhalt (<1 ppm) och utan polycykliska aromatiska kolväten.

Andra fördelar med ORLEN Oil FORMAL 3 är:
• Ljus färg – det lämnar inga spår eller märken på det som formas
• Ingen obehaglig lukt (typiskt för traditionella oljeprodukter)
• Ekonomisk fördel – ger god täckningskapacitet på formytor där det bildas ett tunt skikt
• Inga ämnen som är skadliga för hälsan


Tillämpning
Som en anti-vidhäftande olja är ORLEN OLJA FORMAL 3 avsedd för att täcka stål- och plastformar som används för att producera olika typer av aggregat och cellulär betong. ORLEN OIL FORMAL 3 förhindrar betong från att fastna i formytorna, vilket resulterar i en slät och ren yta på föremålen. ORLEN OLJA FORMAL 3 kan appliceras genom sprayning (rekommenderas) eller med pensel.

Parameters Unit Typical values
Density at 15oC kg/m3 0,813
Kinematic viscosity at 40oC mm2/s 2,6
Flow temperature 0C -28
Flash point 0C 104
Sulphur content mg/kg < 1