orlenoil_cb_50Egenskaper
KONKRETON LA (Z) är en anti-vidhäftande olja som producerats på djupt raffinerad mineralolja och berikande tillsatser med anti-vidhäftade kvaliteter, samt skydd mot korrosion. 

Tillämpning
KONKRETON LA (Z) är avsedd för smörjning av formar som används vid framställning av betongelement och block av lätt cellbetong, den där formen smörjs med ”kall” spray-teknik.

Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 17,5
Flash point 0C 160
Flow temperature 0C -6