orlenoil_cb_50Egenskaper
Formex Q tillverkas av djup raffinerade mineraloljor med tillsatser som hämmar vidhäftning till betongkokiller, och korrosionsinhibitorer.

Tillämpning
Formex Q är avsedd att smörja stålformar vid tillverkning av betong och järnprefabricerade enheter och för stål- och träslutare i anläggningsarbeten.

Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 20°C mm2/s 24
Ignition temperature 0C 92
Sponification number mg KOH/g 7.3
Solidification point 0C -12