bromsvätskaEgenskaper

Orlen Oils bromsvätskor är baserade på alkyletrar, etylenglykoler, borestrar, polypropylenglykoler och tillsatser.

Tillämpning

Bromsvätskan är avsedd för hydrauliska bromssystem och kopplingar på bilar, lastbilar, bussar, släpvagnar, motorcyklar, med mera. DOT – 4 är en modern bromsvätska med mycket goda egenskaper som bland annat bevisas genom den höga kokpunkten på över 230 grader. Rekommenderas för fordon med hårt belastade broms- och kopplingssystem.

Rekommendationer

  • Byt vätska vartannat år eller var 40 tusen kilometer
  • Förvara flaskan torrt, och ha alltid förpackningen sluten
  • Fyll i bromssystemet enligt ditt fordons användarmanual
  • Om du spiller på ditt fordon borde du omedelbart tvätta med vatten

Standarder och Godkännanden

Möter kraven för:
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703

Parameters Units Typical values
Colour from colourless to yellow
Boiling point 0C min. 230
Boiling point of the watered fluid 0C min. 155
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s min. 1.5
Kinematic viscosity at -400C mm2/s min. 1800
pH 7.0-11.0
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.